Årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016.

Dato: 1.mars kl 19
Sted: Klubblokalet på Dikemark.
Agenda blir sendt ut senere.