Nytt klubblokalet på Dikemark!!

Veiviser

På Ekstraordinær generalforsamling i Asker Modellklubb 25/3-14 ble det vedtatt at klubben skal gå inn på en leie av klubblokalet på Dikemark. I første omgang er avtalen for leie ut 2014.
Første møte avholdes der allerede neste tirsdag, 1. april. kl 18!!