Lovlige frekvenser i Norge

Følgende frekvenser er tillatt for alle typer fjernstyringsformål:

Kanal

 

Frekvens

 

 

26,995 MHz
27,045 MHz
27,095 MHz
27,145 MHz
27,195 MHz
27,255 MHz
50
40,665 MHz
51
40,675 MHz
52
40,685 MHz
53
40,695 MHz
Følgende frekvenser er bare tillatt for fjernstyring av modellfly
(deri helikopter):

Kanal

 

Frekvens

 

 

 

60
35,000 MHz
61
35,010 MHz
62
35,020 MHz
63
35,030 MHz
64
35,040 MHz
65
35,050 MHz
66
35,060 MHz
67
35,070 MHz
68
35,080 MHz
69
35,090 MHz
70
35,100 MHz
71
35,110 MHz
72
35,120 MHz
73
35,130 MHz
74
35,140 MHz
75
35,150 MHz
76
35,160 MHz
77
35,170 MHz
78
35,180 MHz
79
35,190 MHz
80
35,200 MHz
81
35,210 MHz
82
35,220 MHz
83
35,230 MHz
84
35,240 MHz
85
35,250 MHz
86
35,260 MHz
87
35,270 MHz
88
35,280 MHz
89
35,290 MHz
90
35,300 MHz
Følgende frekvenserer er bare tillatt for fjernstyring av modellbiler
og modellbåter:

Kanal

 

Frekvens

 

 

 

35,310 MHz
35,320 MHz
35,330 MHz
35,340 MHz
35,350 MHz
35,360 MHz
35,370 MHz
35,380 MHz
35,390 MHz
40,705 MHz
40,715 MHz
40,725 MHz

40,735 Mhz

40,745 MHz
40,755 MHz
40,765 MHz
40,775 MHz
40,785 MHz
40,795 MHz
I tillegg til ovenstående frekvenser i 27, 35 og 40 MHz båndene, er det tillatt å bruke systemene som opererer på 2,4 GHz. Det er ikke satt noen begrensninger på hvilket type modeller dette kan benyttes på, slik at vi må forutsette at dette kan brukes både for fly, helikopter, bil og båt.