Flyplass

Regler for bruk av Asker Modellflyplass

 

 1. Plassen skal kun brukes til modell flyvning for medlemmer i Asker Modellklubb (AMK), gjesteflygere må være medlemmer i NLF og i følge med et medlem fra AMK.
 2. Adkomst til flyplassen og parkering som vist på kartet, vis forsiktighet ved kjøring på Eriksrudveien.

 3. NLF`S sikkerhetsreglement skal følges. Maksimum 3 fly i luften samtidig.
 4. Flyvning er tillat innenfor vist område av hensyn til sikkerhet og støy. Se kartet på plassen.
 5. Flytider:  Alle dager mellom kl. 9.00 til kl. 21.00.  Søndager: kl. 12.00 til kl. 21.00.
 6. Flyplassen er stengt for flyvning følgende dager: 1. nyttårsdag, 1. påskedag, 1. pinsedag, 1. juledag og 17. mai.
 7. Kun støysvake modeller er tillatt. D.v.s. lydnivå skal være lavere enn vanlig bakgrunnsstøy i nærmeste boligområde.

 8. Ikke støysvake modeller, dette gjelder også fly med elektromotorer, må ikke brukes hvis det kan være til sjenanse for flyplassens naboer. Eksempelvis der propell eller vifte kan komme opp i lydhastighet.
 9. Medlemmer plikter å ha gyldig medlemskort som skal vises på forlangende.
 10. Medlemmer er pliktig til å holde flyplassområdet rent og ryddig.
 11. Medlemmer som ikke overholder reglene kan få flyforbud og bli bortvist fra flyplassen.
 12. Styret i Asker Modellklubb er ansvarlig for flyplassområdet ovenfor grunneier som kan trekke tilbake tillatelsen på et hvert tidspunkt, dersom bruksreglene for området ikke blir overholdt.

  Ved ulykker og behov for øyeblikkelig hjelp – se eget oppslag for «Handlingsplan ved ulykker – øyeblikkelig lokale tiltak/varsling»

GPS koordinater for Eriksrud Aerodome er –  WGS 84: N 59° 47.869′, E 10° 23.225′