Modellflyklasser

Modellflyklasser

NLF har flere modellfly klasser med nasjonal og internasjonal deltagelse. NLF er tilsluttet FAI som organiserer konkurranse klasser for luftsport. I tillegg er det noen klasser utover de som hører til FAI paraplyen.

Enkelte klasser har egne websider. Linker under:

FAI hoved klasser modellsport i Norge

F1 – Friflukt
F1A – Frittflygende seilfly som trekkes opp med line
F1B – Frittflygende motormodeller som drives av strikkmotor

F2 – Linekontroll
F2B – Linekontrollerte modellfly – aerobatisk program
F2D – Linekontrollerte modellfly – combatprogram

F3 – Radiostyrte (RC) modellfly
F3A – RC motordrevne modellfly – aerobatisk program

F3C – RC helikopter
F3N – RC helikopter – Freestyle
http://www.f3cnorge.info/

F3B – RC seilfly – kombinasjonsprogram varighet, distanse, hastighet
F3F – RC seilfly – hang
F3J  – RC seilfly – varighet
F3K – RC seilfly – varighet håndstart
http://www.f3x.no/

F4 – Skala
F4C – RC skala under 15 kg
F4G – RC skala over 15 kg
F4H – RC skala ferdigfly / enklere regler.

F5 – Elektroklasser
F5B – RC elektro seilfly
F5F – RC elektro seilfly 10-cellers klasse (med midl. FAI-godkjenning)

Andre klasser:
IMAC Akrobatikk klasser – store fly etter samme regler som fullsize.
http://www.mini-iac.no

http://www.mini-iac.se

http://www.mini-iac.com

Storseilfly (N)
http://www.iggnorge.no

IDA Dogfight Skala 1:12 glødeplugg og elektro.
http://www.leikvold.no

I tillegg er det et ganske stort jet miljø
http://www.jetsofnorway.no