Skolefly

Skolefly

Klubben har flere skolefly som kan benyttes til opplæring. Flyene har trainer kabel for sammenkobling til instuktør.

Flyet kan benyttes av gamle og nye medlemmer som ønsker å bruke tid sammen med en instruktør for å lære å fly, eller bare å få tips og innspill.

Klubben har flere instruktører utdannet gjennom Norges Luftsportsforbund.