Forfatterarkiv: Rune

Bruk av kamera i modellfly er nå tillatt

Modellfly_kamera Bruk av kamera i modellfly er nå tillatt

Fra og med april 2014 kan du lovlig fly ditt modellfly for sport/rekreasjon/hobby med foto/videokamera uten å søke om tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet først. I de nye reglene som nå har trådt i kraft er «modellfly, fjernstyrte helikoptre eller droner som opereres innen synsrekkevidde, og som ikke er i nærheten av et restriksjonsområde» unntatt krav om tillatelse iflg. NSM.

 

Les mere her:

Nytt klubblokalet på Dikemark!!

Veiviser

På Ekstraordinær generalforsamling i Asker Modellklubb 25/3-14 ble det vedtatt at klubben skal gå inn på en leie av klubblokalet på Dikemark. I første omgang er avtalen for leie ut 2014.
Første møte avholdes der allerede neste tirsdag, 1. april. kl 18!!