Aktive Lokalsamfunn

Bilde fra flydag og avslutning for elevene på Solberg Skole juni 2023

Bilde fra flydag og avslutning for elevene på Solberg Skole juni 2023

Asker Modellklubb har siden mai 2022 hatt en samarbeidsavtale med Solberg Skole igjennom Aktive Lokalsafunn. Intensjonsavtalen baserer seg i utgangspunktet på følgende –

  • Gi elevene et innblikk i praktisk tenkning og utfoldelse.
  • Videreføre dette til å fysisk lage noe selv.

Klubben holder teoretisk og praktisk opplæring for elever ved Solberg Skole. Elevene har fått utfolde seg med trevirke, lim og verktøy, samt lære litt teori rundt oppbygging av fly, aerodynamikk og mye annet nyttig. De har fått bruke flysimulator på pc og fly drone ute på flyplassen på Eriksrud. Men ikke minst – fått fly sine egne konstruksjoner på modellflyplassen!

Klubben har også hatt besøk av tidligere piloter fra Forsvaret som har holdt spennede foredrag og historer om sine opplevelser og karrierer som pilot.

Det er en gruppe frivillige i klubben som står for opplæring og oppfølging på prosjektdagene, i godt samarbeid med skole og lærere fra Solberg Skole.
Kursene avholdes på faste dager, tyåpisk en dag i uken med en økt på ca 4 timer. Alle kurs gjennomføres sammen med klassens lærer hvor de er med hele tiden.
Da dette var et uprøvd konsept ved starten, er hvert kurs blitt kjørt med forskjellige opplegg. Alt fra ferdig kjøpte byggesett til små kasteglidere som bygges fra bunn av. Simulatortrening av radiostyrte modeller og avanserte droner med kamera, og en gruppe som fokuserte på bildedokumentasjon av hva som ble gjort.

Ved avslutning av sesongen, avholdes det en stor flydag på Eriksrud (modellflyplassen), hvor elever, foreldre, lærere og andre klubbmedlemmer, deltar på felles flyving, utdeling av diplomer samt hygge med grilling og sosialt samvær.
Klubben har fått masse positive tilbakemeldinger fra skolen, og samarbeidet med skolen vil fortsette.

For høsten 2022 og våren 2023 sto følgende på programmet:

  • Klubben ønsker å bygge et fly som er på et nivå der flere av elevene kan få vise mestring, samtidig som de kan utfordres på mer avansert modellflyging og teori-tilnærming. Elevene skal få innsikt i hva som ligger bak og hvordan man bygger- og flyr et modellfly.
  • Lære å trimme flyet slik at det flyr rett og balansert, sette opp katapult eller strikkstart til flyet, simulatortrening og flyvning med skolefly
  • Arrangere konkurranse med seilfly/kasteglidere mellom elevgrupper (lengst distanse, lengst tid i lufta)
  • Videreutvikle dronekonseptet
  • I tillegg til forståelsen av praktisk bygging blir det små teorikurs/temaer om aerodynamikk, praktisk matte, materialer og foredrag av flylelatert innhold

I gjennom en søknadsprosess hos Asker Idrettsråd (AIR), har Asker Modelllubb fått tildelt midler for gjennomføring av prosjektetene. Midlene er en kombinasjon av LAM midler samt støtte fra AIR igjennom Sparebankstiftelsen DNB/Viken idrettskrets.

Frem til nå har klassene vært fra 9 til ca16 elever som har fått prøve seg som modellbyggere og flyvere.

Gruppen som var i aksjon våren 2024 er nettopp avsluttet, og alle de flotte modellene (av diverse slag) ble stolt utstilt på skolen på 17.mai.

Klubben er på nytt tildelt midler for neste skoleår (2024-2025), og planleggingen er allerede i gang!