Bruk av kamera i modellfly er nå tillatt

Modellfly_kamera Bruk av kamera i modellfly er nå tillatt

Fra og med april 2014 kan du lovlig fly ditt modellfly for sport/rekreasjon/hobby med foto/videokamera uten å søke om tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet først. I de nye reglene som nå har trådt i kraft er «modellfly, fjernstyrte helikoptre eller droner som opereres innen synsrekkevidde, og som ikke er i nærheten av et restriksjonsområde» unntatt krav om tillatelse iflg. NSM.

 

Les mere her: